1 Публичные сообщения

 1. Весь диалог
  [url="http://lophoctienganh.org/"]trung tâm tiếng anh[/url] [url="http://luatngogia.net/thanh-lap-cong-ty/"]thành lập công ty[/url] [url="http://luatngogia.net/tu-van-luat/"]tổng đài tư vấn luật[/url] http://tradalela.com/ w [url]http://tuvanphapluattructuyen.com/[/url] nhạc sàn
  Viên Thuật a a cười nói : “ Vị này chính là Lý Nghiêm Lý Chính Phương sao, quả nhiên là thiếu niên anh dũng.”

  Lý Nghiêm xấu hổ nói : “ Tướng bại trận sao là anh dũng được.”

  Viên Thuật mĩm cười nói : “ Lý Nghiêm nghe lệnh.”

  Lý Nghiên hiên ngang nói : “ Có.”

  Viên Thuật nói : “ Tạm lưu trong doanh, chờ nghe điều khiển.”

  “ Tuân mệnh.”

  “ Trần Chấn.”

  “ Có .”

  “ Vẫn làm Phục Dương huyện lệnh, chờ ngày phó nhậm.”

  “ Đa tạ tướng quân.”

  “ Trâu Tĩnh.”