1 Публичные сообщения

 1. Весь диалог
  mình.-Hân -Thôi đi cô, còn giấu nữa thích thì cứ nói với tôi , tôi làm mối cho [URL='http://daotaotienganh.org/tieng-anh-cho-nguoi-moi-i487.html']tiếng anh cho người mới bắt đầu[/URL]
  [URL='http://daotaotienganh.org/hoc-tieng-anh-o-ha-noi-i486.html']học tiếng anh ở đâu tốt nhất hà nội[/URL]
  [URL='http://daotaotienganh.org/']dạy tiếng anh cho doanh nghiệp[/URL]
  [URL='http://daotaotienganh.org/tieng-anh-di-lam-i490.html']tiếng anh cho người đi làm[/URL]
  [URL='http://daotaotienganh.org/tieng-anh-cho-nguoi-lon-tuoi-i463.html']tiếng anh cho người lớn tuổi[/URL]
  [URL='http://daotaotienganh.org/tru